Μέσα στη φωτιά της μάχης, όπως μας περιγράφει ο Όμηρος στη ραψωδία Ε, ο τρομερός και φοβερός Διομήδης καταφέρνει να τραυματίσει τον Αινεία, γιο της Αφροδίτης και πρωτοπαλίκαρο των Τρώων. Για να τον προστατέψει η Αφροδίτη, σπεύδει να τον βγάλει από τη μάχη:

«Έζωσε αυτή με τες λευκές αγκάλες το παιδί της

και ο φωτοβόλος πέπλος της στες δίπλες του τον κρύβει,

φράγμα στα βέλη, μη κανέν’ ακόντι χαλκοφόρο

των ταχυίππων Δαναών τον εύρει μες στο στήθος.» (Ε 314-317)

Τότε ο Διομήδης στρέφεται και αρχίζει να καταδιώκει την Αφροδίτη – ένας θνητός μία θεά! – και καταφέρνει μάλιστα να την τραυματίσει…

«Αλλ’ ότε την επρόφθασε στο μέγα πλήθος μέσα

τινάχθη, επήδησ’ ο υιός του θαυμαστού Τυδέως

και με τ’ ακόντι εσκάρφισε το τρυφερό της χέρι.

Τον πέπλο της, αμβρόσιον υφάδι των Χαρίτων,

πέρασ’ η λόγχη κι εύρηκε την άκρην της παλάμης.

Ρέει το αίμα της θεάς (…)

Φώναξ’ εκείνη θλιβερά και αφήνει τον υιόν της.

Στα χέρια του τον σήκωσεν ο Απόλλων και με νέφος

μαύρο τον ζώνει, μη κανέν’ ακόντι χαλκοφόρο

των ταχυίππων Δαναών τον εύρει μες στο στήθος.» (Ε 334-346)

Ο γερμανός ζωγράφος Arthur Heinrich Wilhelm Fitger ζωγράφισε αυτή τη σκηνή σε έναν πίνακα τον 19ο αιώνα.