Για να είναι κανείς Σπαρτιάτης πολίτης έπρεπε να πληρεί έξι προϋποθέσεις: να έχει γεννηθεί από Σπαρτιάτες γονείς, να είναι αρτιμελής και υγιής κατά την γέννησή του, να υποστεί την Σπαρτιατική Αγωγή, να εκλεγεί μέλος της ομάδας των συσσιτίων, να μετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της ομάδας και της Πόλεως και να μην υποπέσει σε παράπτωμα που συνεπαγόταν την στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Οι Σπαρτιάτες πολίτες, δηλαδή οι Δωριείς κάτοικοι, ήταν οι μόνοι που είχαν πολιτικά δικαιώματα.

Μοναδική τους απασχόληση ήταν ο πόλεμος και μόνιμη απειλή η εξέγερση των ειλώτων. Ζούσαν πολύ λιτά (σπαρτιατική λιτότητα) και καλλιεργούσαν τη στενή αλληλεγγύη ανάμεσά τους. Η γυναίκα κατείχε σημαντική θέση στην κοινωνία τους, ενώ η πολυτέλεια και η φιλοχρηματία θεωρούνταν ατιμωτικά ελαττώματα. Μεταξύ επτά και είκοσι ετών, οι Σπαρτιάτες υποβάλλονταν υποχρεωτικά στην Σπαρτιατική Αγωγή, που παρεχόταν από το κράτος.

Δείτε παρακάτω είκοσι αδιανόητα γεγονότα από τη ζωή στην αρχαία Σπάρτη που ελάχιστοι γνωρίζουν:

1. Ο παραδειγματικός στρατός της Σπάρτης ήταν το παιδί ενός θρυλικού νομοθέτη με το όνομα Λυκούργος, ο οποίος είπε πως η Σπάρτη είχε “τείχος από άντρες, αντί για τούβλα.”

2. Οι γρήγορες και κοφτές απαντήσεις των Σπαρτιατών είναι η προέλευση της λέξης “λακωνικός,” που βγαίνει από την Λακωνία, την διοικητική πρωτεύουσα της Σπάρτης.

Δείτε ΕΔΩ τη συνέχεια του άρθρου