Αυτοί είναι οι Δέκα νόμοι (ηθικοί) του Σόλωνα για μια ανώτερη πνευματική, και κοινωνική ζωή.

Μὴ ψεύδου.

Τὰ σπουδαῖα μελέτα.

Φίλους μὴ ταχὺ κτῶ·

Οὓς δ᾽ ἂν κτήσῃ μὴ ἀποδοκίμαζε.

ἄρχε πρῶτον μαθὼν ἄρχεσθαι.

Συμβούλευε μὴ τὰ ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ ἄριστα.

Νοῦν ἡγεμόνα ποιοῦ.

Μὴ κακοῖς ὁμίλει.

Θεοὺς τίμα.

Γονέας αἰδοῦ.